Welke factoren beïnvloeden de dynamische energieprijzen?

Wanneer je een dynamisch energiecontract hebt, krijg je te maken met schommelingen in de prijs. Die prijs wordt bepaald op de groothandelsmarkt. En dat is een complexe omgeving, waar veel factoren samenkomen die de prijzen van elektriciteit en gas beïnvloeden. In dit artikel gaan we dieper in op deze factoren en hoe ze van invloed zijn op de dynamische energieprijzen. 

Vier grote factoren die de dynamische energieprijzen beïnvloeden

Bekijken we de groothandelsmarkt van energie in detail, dan zijn er vier grote factoren die van invloed zijn op de prijzen: de prijs van grondstoffen, de wet van vraag en aanbod, het politieke klimaat en de economische groei.

Prijs van grondstoffen

Een belangrijke factor die de dynamische energieprijzen beïnvloedt, is de prijs van grondstoffen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld aardgas of olie. De prijs van grondstoffen wordt op zijn beurt ook weer door verschillende factoren beïnvloed. Deze prijs heeft directe gevolgen voor de kosten van brandstof voor energieproducenten en kan leiden tot hogere energietarieven.

Vraag en aanbod

Normaal wordt prijsvorming op de markt bepaald door de balans tussen vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar energie groter is dan het aanbod, stijgen de energieprijzen vanwege schaarste. Bij een overschot aan energie, dalen de prijzen juist. Voor gas is dit zeker het geval. Is er te weinig gas, dan wordt gas duurder. Voor elektriciteit werkt het alleen iets anders. 

Bij elektriciteit is de volgorde waarin verschillende energiebronnen worden ingezet om aan de vraag te voldoen van belang. Deze volgorde wordt bepaald op basis van verschillende criteria, zoals de kosten van energieproductie en beschikbaarheid. 

Energiebronnen met lagere kosten en een hogere beschikbaarheid hebben voorrang op die met hogere kosten. Op deze manier wordt geprobeerd om de elektriciteitsvraag zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk te vervullen. Dit systeem zorgt voor de dynamische energieprijsvorming op de energiemarkt, waarbij de prijs van elektriciteit kan variëren op basis van de actuele omstandigheden en de beschikbaarheid van energiebronnen. 

Stel dat windmolens vijftig procent leveren, kolencentrales leveren twintig procent en er komt nog twintig procent van nucleaire centrales. Dan moet er nog tien procent energie opgewekt worden door gascentrales. Die laatste vorm van opwek, die op dat moment het duurste is, is dan de bepalende factor voor de prijs. Dus als zonne- en windenergie € 0,05/kWh kosten, terwijl gas € 0,20/kWh kost, betaal je alsnog € 0,20. Je betaalt dus voor de duurste vorm van energie. 

Politieke klimaat

Naast vraag en aanbod heeft ook het politieke klimaat invloed op de groothandelsmarkt en dus op de dynamische energieprijzen. De overheid kan door middel van beleid en regulering de aanvoer en de vraag naar energie beïnvloeden. Als de overheid bijvoorbeeld strengere emissieregels oplegt aan energieproducten, kan dit leiden tot hogere kosten voor de producenten en uiteindelijk dus tot hogere prijzen. 

Ook kunnen politieke gebeurtenissen invloed hebben. Conflicten tussen landen kunnen bijvoorbeeld de aanvoer van olie of gas verstoren en daarmee de prijzen opdrijven. Ook politieke onzekerheid, zoals verkiezingen, kunnen de investeringsbeslissingen van energieproducten beïnvloeden. Dit kan op lange termijn de prijzen beïnvloeden. 

Denk bijvoorbeeld aan de situatie tussen Rusland en Oekraïne. Door de oorlog levert Rusland momenteel veel minder gas aan Europa dan afgesproken. Het gevolg hiervan is dat het risico op gastekorten toeneemt. Door dit risico neemt de overheid maatregelen en daarmee worden de gasprijzen weer hoger.

Economische groei

Als laatste is economische groei een belangrijke factor. De groei van de economie en de industriële productie leiden tot een stijgende vraag naar energie, waardoor de prijzen kunnen stijgen. Want hoe meer productie, hoe meer energie er nodig is voor bijvoorbeeld de machines. En hoe meer vraag, hoe hoger de prijzen worden. 

Technologische ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden de energiemarkt door efficiëntieverbeteringen, groene energie en investeringen in duurzaamheid. Schommelingen in wisselkoersen en internationale handel kunnen ook een rol spelen bij het bepalen van de energieprijzen.

Dynamische energie bij ELIX

Er zijn nogal wat factoren die de dynamische energieprijzen beïnvloeden. Ben jij benieuwd hoe jij kunt profiteren van een dynamisch energiecontract? Bereken dan nu jouw energieprijs en kijk wat ELIX voor jou kan betekenen.

elix energiecontractscan 243x300 1

Bereken gratis jouw gemiddelde termijnbedrag voor dynamische energie

check Krijg direct inzicht in je maandbedrag
check Ontdek hoe je bespaart op je energierekening
check Bekijk hoe je profiteert van negatieve energieprijzen