EED-auditplicht: wat is het en voor wie geldt het?

Met het opstellen van de de Energy Efficiency Directive (EED) wil de Europese Unie het energieverbruik van bedrijven verminderen en de energie-efficiëntie verbeteren. De richtlijn houdt in dat grote bedrijven eens in de vier jaar een energie-audit uit moeten laten voeren. In dit artikel leggen we uit wat de EED-auditplicht precies inhoudt en wanneer je als ondernemer onder deze verplichting valt.

Wat is EED?

De EED is dus een richtlijn die is opgesteld door de Europese Unie. Grote bedrijven en organisaties moeten eens in de vier jaar een energie-audit uit laten voeren, en rapporteren over het energieverbruik en energiebesparende maatregelen. Met deze verplichting wil de Europese Unie bedrijven helpen met het besparen van energie en verlagen van kosten, om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst. 

Het idee van de audit is dat bedrijven verplicht worden te kijken naar het optimaliseren van hun energieverbruik en mogelijkheden voor energiebesparing. Dat kan variëren van eenvoudige maatregelen, zoals het kiezen voor ledverlichting, tot meer complexe maatregelen, zoals het optimaliseren van productieprocessen. 

Voor wie geldt de EED-auditplicht?

De EED-plicht geldt alleen voor grote ondernemingen. Je bent volgens de EU een grote onderneming als je 250 fte of meer in dienst hebt, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen hebt. Partnerondernemingen of verbonden ondernemingen tellen hierbij ook mee.

Uitzonderingen

Er zijn ondernemingen die geen EED-audit hoeven uit te voeren, ook al ben je een grote onderneming. Dat komt omdat ze op een andere manier invulling geven aan de verplichting. Dit zijn de uitzonderingen op de regel:

  • Ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiesysteem toepassen. Dit gaat om de ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Deze systemen voeren al een EED-audit uit. 
  • Ondernemingen met een keurmerk dat erkend is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming. 

Hoe voer je een EED-audit uit?

Het uitvoeren en rapporteren van een EED-audit is niet eenvoudig. Om het makkelijker te maken, hebben we een stappenplan gemaakt. Zo kun je makkelijker voldoen aan de EED-auditplicht.

  1. Bepaal de auditperiode: de EED-audit moet worden uitgevoerd over een periode van minimaal 12 maanden. Let erop dat je de nieuwe audit indient binnen vier jaar na het inleveren van de vorige. 
  2. Scope vaststellen: bepaal welke onderdelen van de onderneming en welke energiestromen binnen de scope van de audit vallen. Dit is afhankelijk van de complexiteit van je onderneming en de beschikbaarheid van gegevens.
  3. Verzamel gegevens: deze gegevens moeten gaan over het energieverbruik van de afgelopen auditperiode. Dit is inclusief energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting en productieprocessen. Je kan deze gegevens verzamelen door energierekeningen bij elkaar te zoeken of bijvoorbeeld naar de meterstanden te kijken.
  4. Analyseer de gegevens: kijk wat de belangrijkste energieverbruikers zijn en probeer de verspillingen te ontdekken. Kijk ook naar mogelijke energiebesparing.
  5. Stel aanbevelingen op: hoe bespaar je meer energie? En hoe verbeter je de energie-efficiëntie? Prioriteer de aanbevelingen op basis van kosten en terugverdientijd. 
  6. Rapporteer: het EED-auditrapport moet je indienen bij de Rijksoverheid. Het rapport moet worden opgesteld door een erkende energie-auditor of energiedeskundige type A.

Energiemonitoring bij ELIX

Eén van de verplichte onderdelen van het EED-auditrapport is energiemonitoring. Je moet bijvoorbeeld inzicht hebben in je energiesituatie en zien waar je verbruik ‘te hoog’ is. ELIX helpt je hier graag bij. Ben jij benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Vraag dan nu een gratis demo aan!

ebook energiemonitoring en winstgevende verduurzaming 203x300 1

Download gratis e-book: ‘Energiemonitoring en winstgevende verduurzaming’

vinkje Met energiemonitoring wettelijk verplichte besparingen doorvoeren

vinkje Zien waar je het meeste geld verliest

vinkje Maximaal inzicht in het energieverbruik van je pand

vinkje Welke aansluitwaarde je écht nodig hebt