Verplicht om te verduurzamen: de energiebesparingsplicht

In het kort:

  • Verbruik je jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan geldt voor jou de energiebesparingsplicht.
  • Je voldoet aan de energiebesparingsplicht door energiebesparende maatregelen te nemen.
  • ELIX biedt expertise en ondersteuning om winstgevend te verduurzamen én te voldoen aan alle belangrijke wetgeving.

Verbruikt jouw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Dan ben je verplicht om te verduurzamen en moet je alle energiebesparende maatregelen uitvoeren die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Meer over de energiebesparingsplicht, over hoe je eraan voldoet en wat er in 2023 veranderd is, leggen we uit in deze blog.

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht?

Als jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt, geldt de energiebesparingsplicht voor jou. Je bent dan verplicht om te verduurzamen. Er geldt wel een aantal uitzonderingen. Als je kunt bewijzen dat je een grootschalige renovatie op de planning hebt staan, vervalt de energiebesparingsplicht. Bij zo’n renovatie kun je namelijk in één klap van energielabel F naar A gaan. Het zou dan natuurlijk niet bepaald rendabel zijn om voor die tijd overal led-verlichting te installeren. En als je alleen hernieuwbare energie gebruikt die op jouw locatie opgewekt is, hoef je ook niet aan de energiebesparingsplicht te voldoen. 

Welke maatregelen hebben een terugverdientijd van vijf jaar?

Welke maatregelen een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben, kan regelmatig veranderen. Daarom wordt de berekening van de terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen eens in de zoveel tijd bijgewerkt. Met de huidige hoge energieprijzen zijn nu veel meer maatregelen in vijf jaar of korter terug te verdienen. Voor veel ondernemers betekent dit dat er meer maatregelen door te voeren zijn dan ze in eerste instantie denken. 

Benieuwd welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar er zijn voor jouw bedrijfstak? Dan kun je de Erkende Maatregelen voor energiebesparing (EML) raadplegen. Hierin staan de erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder voor zestien bedrijfstakken. 

Hoe voldoe je aan de energiebesparingsplicht?

Je kunt op verschillende manieren voldoen aan de energiebesparingsplicht. Ten eerste kun je alle maatregelen nemen die een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben. Het bevoegd gezag bepaalt dan of je hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

Een andere optie heeft te maken met de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). Je kunt aan de energiebesparingsplicht voldoen door alle maatregelen van deze lijsten te nemen die voor jouw bedrijfstak van toepassing zijn. 

Je kunt er ook voor kiezen maar een deel van die toepasselijke EML-maatregelen te nemen. Voor iedere maatregel die je niet neemt, maar wel voor jou van toepassing is, moet je een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Dus alleen als die maatregel net zo veel of meer energie bespaart als de erkende maatregel, voldoe je aan je verplichting om te verduurzamen. Ook in dit geval bepaalt het bevoegd gezag of je voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

Informatieplicht

Naast de verplichting om te verduurzamen, is er ook nog de informatieplicht. Deze houdt in dat je één keer in de vier jaar moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen uitgevoerd hebt. 

De energiebesparingsplicht vanaf 2023

Sinds op 1 juli 2023 de Omgevingswet ingegaan is, zijn er wat dingen rondom de energiebesparingsplicht veranderd. 

Plicht voor zowel gebouwen als activiteiten

De Omgevingswet maakt onderscheid in de energiebesparingsplicht voor gebouwen en de energiebesparingsplicht voor activiteiten. De energiebesparingsplicht voor gebouwen op een locatie, die we gebruiksfuncties noemen, staat in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat het om activiteiten op een locatie die belastend zijn voor het milieu. Voor die milieubelastende activiteiten gelden verschillende regels. 

Voor wie geldt de energiebesparingsplicht vanaf 2023?

Voor de energiebesparingsplicht uit de Bbl en Bal geldt nog steeds een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas als ondergrens. Het gaat hierbij om het gezamenlijke energieverbruik van zowel de gebouwen als activiteiten op een locatie. 

Hoewel nu meer locaties moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, gelden er nog steeds uitzonderingen. De gebruiksfuncties Woonfunctie en Bouwwerk geen gebouw zijnde, hoeven niet aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Daarnaast geldt een uitzondering voor gebouwen en activiteiten die alleen gebruik maken van hernieuwbare energie die op de locatie opgewekt is. 

CO2-reducerende maatregelen

Voor 1 juli 2023 ging het alleen om maatregelen die energie besparen, zoals energiemonitoring, het isoleren van je pand en het vervangen van je verlichting door slimme LED-verlichting. Inmiddels gaat de energiebesparingsplicht ook over maatregelen die CO2-uitstoot verminderen. Dus ook het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een brandstoffen of energiedragers met een lagere CO2-uitstoot vallen nu onder de energiebesparingsplicht.

Met ELIX voldoen aan je verplichting om te verduurzamen

Onze experts helpen ondernemers grote stappen te zetten in het verduurzamen van hun bedrijf. Van inzicht en advies tot en met realisatie helpt ELIX je te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Zo hoef jij je niet bezig te houden met allerlei wettelijke en juridische eisen, hou je de kosten zo laag mogelijk en profiteer je sneller van het resultaat! Nieuwsgierig geworden? Vraag vrijblijvend een gratis advies op maat aan.

winstgevend verduurzamen

Download gratis e-book: ‘Winstgevend zakelijk vastgoed verduurzamen’

vinkje Winstgevend je vastgoed verduurzamen

vinkje Waar je moet beginnen met verduurzamen

vinkje Welke wet- en regelgeving van toepassing zijn