Wat zijn GvO’s?

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is een digitaal certificaat waarop staat waar, wanneer en uit welke bron 1.000 kWh energie is opgewekt. Hoewel alleen producenten van duurzame energie ze aan kunnen vragen, kunnen bedrijven die eigenlijk grijze stroom leveren ook GvO’s in hun bezit hebben. Handel in GvO’s is namelijk toegestaan binnen Europa. Dit levert vragen op. Want wat zegt een Garantie van Oorsprong dan eigenlijk nog? En hoe zit het nou precies met de verstrekking en handel? In deze blog geven we je de antwoorden. 

Waarvoor dienen GvO’s?

GvO’s zijn in het leven geroepen om meer duidelijkheid te krijgen over de manier waarop energie opgewekt is. Zo helpen ze consumenten en bedrijven bewuster te kiezen tussen grijze of groene energie. Bovendien zijn GvO’s in Nederland het enige bewijsstuk waarmee leveranciers aantonen dat de energie die ze leveren, daadwerkelijk groen is. Producenten van duurzame energie hebben ze als bewijsstukken nodig om subsidie voor duurzame energie te krijgen. Zonder GvO’s, geen subsidie. 

Hoe vraag je GvO’s aan?

In Nederland kunnen producenten van duurzame energie GvO’s aanvragen bij CertiQ of Vertogas. Deze certificerende instanties verstrekken en beheren GVO’s namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. CertiQ gaat over de GVO’s voor duurzame elektriciteit en hernieuwbare warmte, Vertogas over groen gas en waterstof. Voor iedere 1.000 kWh duurzaam opgewekte energie verstrekt CertiQ of Vertogas 1 GvO die een jaar geldig is. Dus produceert een bedrijf in een jaar 49.000 kWh stroom met bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen? Dan verstrekt de certificerende instantie 49 GvO’s. 

Hoe werkt de handel in GvO’s?

Na verstrekking worden de GvO’s die de producent ontvangt, verkocht aan een handelaar die de producent al bij de aanvraag uitkiest. Deze handelaar mag de ze verhandelen op de Nederlandse en Europese markt.

Het verhandelen van een Garantie van Oorsprong mag los van de energie waarvoor deze verstrekt is. Hierdoor kunnen ook energieleveranciers die geen groene stroom leveren in het bezit komen van GvO’s. Veel Nederlandse bedrijven maken gebruik van deze mogelijkheid. In ons land ligt de vraag naar groene energie namelijk hoger dan het aanbod ervan. In andere Europese landen, zoals Noorwegen, is dat juist andersom. Dus bedrijven die eigenlijk grijze stroom leveren, kunnen GvO’s kopen uit landen als Noorwegen, en zo doen alsof ze groene stroom leveren. 

In Nederland is het importeren en exporteren van GvO’s toegestaan onder twee belangrijke voorwaarden. Ten eerste moeten de GvO’s uitgegeven zijn door een instantie die lid is van de Association of Issuing Bodies (AIB). Ten tweede moet het land van deze instantie horen bij de Europese Economische Ruimte. Dit zijn alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.  

Wat zegt een GvO dan uiteindelijk?

Nu is de vraag: als handel is toegestaan, hoeveel garantie geeft een Garantie van Oorsprong dan nog? Volledige zekerheid over de manier waarop de energie die je ontvangt opgewekt is, geven ze blijkbaar niet. Wil je echt garantie hebben op groene energie? Dat kan alleen bij een directe verbinding tussen de duurzame energiebron en jou als afnemer. 

Maar wat zegt een Garantie van Oorsprong dan wel? Als leveranciers hun grijze energie met een gekochte GvO vergroenen, wordt er dan gewoon groene energie verzonnen? Dat niet. Bij iedere 1.000 kWh groene energie die een leverancier levert, moet hij 1 GvO afboeken. Als een GVO eenmaal afgeboekt is, kan deze niet opnieuw gebruikt of verhandeld worden. Hierdoor is het aantal GvO’s in heel Europa nooit hoger dan de daadwerkelijk duurzaam geproduceerde energie. Kortom: een gekochte Garantie van Oorsprong betekent alleen dat er in het betreffende jaar elders in Europa 1.000 kWh duurzame energie is opgewekt. 

Met zonnepanelen op jouw eigen bedrijfsdak weet je zeker dat de energie die je verbruikt duurzaam is! Benieuwd wat het je kan opleveren? In ons gratis adviesrapport op maat zetten we het voor je op een rijtje. 

mockup geld verdienen met zakelijke zonnepanelen 1

Download gratis e-book ‘Verdienen met zakelijke zonnepanelen’

vinkje Welke stappen je moet zetten om je zonnestroominstallatie te realiseren

vinkje Fiscale en subsidie voordelen rondom zonnestroominstallaties

vinkje De werking van de SDE++ subsidie