Uitleg verbruiksostenoverzicht (VKO) in het mijn portaal

In het overzicht vind je de kosten per dag. Hierbij wordt je verbruik vermenigvuldigd met de prijs. De prijs bestaat uit de volgende componenten:

Variabele kosten:

  • Marktprijs
  • Inkoopvergoeding
  • Energiebelasting
  • BTW

In het geval van een modelcontract bestaat het uit de volgende variabele kosten:

  • Leveringstarief
  • Energiebelasting
  • BTW

De vaste kosten worden buiten beschouwing gelaten in dit overzicht. 

Vaste kosten:

  • Netbeheerkosten
  • Vermindering energiebelasting
  • Vastrecht 

Als er sprake is van een positief verbruik dan wordt het verbruik vermenigvuldigd met de marktprijs plus de opslagen en wordt er wel energiebelasting in rekening gebracht. 

Als er sprake is van een negatief verbruik dan wordt het verbruik vermenigvuldigd met het teruglevertarief. Het teruglevertarief is de marktprijs minus de opslagen. Er wordt voor negatief verbruik geen energiebelasting in rekening gebracht. 

Op je factuur wordt de energiebelasting uiteindelijk op jaarbasis gesaldeerd. Hierdoor kan dus een verschil ontstaan in wat je hier ziet t.o.v. je eindfactuur.